تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - ارسال طومار مردمی به رئیس محترم جمهور درخصوص ارتقاء بخش پنجاه ساله دستگردان به شهرستان
ارسال طومار مردمی به رئیس محترم جمهور درخصوص ارتقاء بخش پنجاه ساله دستگردان به شهرستان

در ادامه روند پیگیریهای مردم عشق آباد و پس از تشکیل یزرگترین ستاد مردمی با نام ستاد مردمی پیگیری ارتقاء به شهرستان ،این بار مردم ولایی بخش دستگردان طوماری را مستقیم به رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد امضاء و ارسال کردند.دراین طومارمردم عشق آباد با بیان اینکه درحدود پنج سال گذشته تعدادی از بخشهای کشور که وضعیت مشابه به بخش دستگردان را دارند و حتی بعضی از بخشها از پارامترهایی پایینتر برخوردار بودند به دستور ریاست محترم جمهور به شهرستان ارتقاء پیدا مپکرده اند ،درخواست ارتقاء این بخش پنجاه ساله را به شهرستان داشتند.سابقه پنجاه ساله بخشداری،فاصله 120 کیلومتری تا مرکز شهرستان،فاصله 510 کیلومتری تا مرکز استان،جمعیت حدود 14000 نفری بخش،جمعیت حدود 7000 نفری شهر عشق آباد و....... ،از برخی از پارامترهای بخش دستگردان بود که دراین طومار به ان اشاره شده بود.