تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - بازهم ریزش معدن و قربانی گرفتن از بین کارگران عشق آبادی
بازهم ریزش معدن و قربانی گرفتن از بین کارگران عشق آبادی

 در حادثه ریزش معدن فلورین طبس یك نفر جان باخت و یك نفر دیگر مصدوم شد. در این حادثه، بخشی از معدن فلورین طبس فرو ریخت و در اثر آن دو كارگر معدن زیر آوار ماندند. با تلاش گروه ایمنی و نجات معدن و همكاری پرسنل مركز اورژانس 115 طبس، جسد یك كارگر خارج و معدنچی مصدوم هم به بیمارستان منتقل شد. در حال حاضر حال عمومی معدنچی مصدوم مناسب بوده و در بخش جراحی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس بستری است.متاسفانه کارگری که دراین حادثه جان خود را ازدست داد از همشهریان عشق ابادی بود .محمد حسن باقری که اصالتا از محله حاجی آباد میباشد دراین حادثه جان خود را ازدست داد.مرحوم باقری چندمین معدنچی عشق آبادی میباشد که درسالهای اخیر درمعادن جان  خود را ازدست داده اند. مدیریت عشق آباد نیوز نیز مصیبت وارده را برخانواده ی محترم آن مرحوم تسلیت عرض مینماید.برای شادی روح مرحوم و تسلی دل بازماندگانش دعا کنید .