تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در کلیه مدارس منطقه دستگردان
برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در کلیه مدارس منطقه دستگردان

سیزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس درمنطقه دستگردان با شور و شوق و جدیت کامل دانش اموزان این منطقه برگزار شد.دراین دوره از انتخابات امسال حدود 2000 دانش اموز از 22 مدرسه بخش دستگردان پای صندوقهای رای رفته و از بین 330 نفر نامزد انتخاباتی 110 نفر را بعنوان عضو اصلی و 44 نفر را بعنوان عضو علی البدل انتخاب نمودند.دراین انتخابات که مسئولین اجرایی هم خود دانش اموزان بودند بیش از 150 نفر از دانش آموزان بعنوان دست اندرکاران اجرایی انتخابات اجرای وظیفه نمودند. نتیجه انتخابات قرار است پس از بررسی و شمارش آراء درکمتر 24 ساعت به دانش آموزان اطلاع داده شود.ذبیحی معاون پرورشی اموزش و پرورش دستگردان اهداف تشکیل شوراهای دانش اموزی را 1- تحکیم وتعمیق ارزشهای دینی و اموزه های سیاسی،دینی و اجتماعی  دبین دانش اموزان 2- تکریم علمی شخصیت دانش اموزان و تقویت خود باوری و اعتماد به نفس دانش آموزان 3- تمرین مشارکت جدی در مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و احترام متقابل و توجه علمی به مطالبات و خواسته های دانش اموزان ، برشمرد و اذعان داشت دانش اموزان با مشارکت و همفکری با یکدیگر و مسئولین مدارس میتوانند در امور درسی و اموزشی خود دخیل باشند.