تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - خواسته مردم عشق آباد دریک حرکت خود جوش ومردمی :مصوبات دولت اجرا باید گردد و ارتقاء عشق آباد حق مسلم ماست
خواسته مردم عشق آباد دریک حرکت خود جوش ومردمی :مصوبات دولت اجرا باید گردد و ارتقاء عشق آباد حق مسلم ماست

چندی است که در عشق آباد یک ستاد مردمی و خودجوش به کمک مسئولین منطقه آمده است تا این عزیزان را در پیشبرد خواسته بحق مردم درخصوص ارتقاء بخش 50 ساله دستگردان به شهرستان عشق آباد یاری و همراهی کنند .این ستاد که  بزرگترین ستادی است که تابه حال دراین منطقه تشکیل شده است(چون همه مردم عشق آباد عضو این ستاد مردمی هستند و همه از صمیم قلب پیگیری میکنند) درابتدای خطبه های این هفته نماز جمعه عشق آباد نیز طی یک حرکت خود جوش وکاملا مردمی از امام جمعه معزز نیز خواستار این موضوع شدند که هرچه سریعتر پیگیر اجرای مصوبات به تعویق افتاده دور اول و دوردوم سفر رئیس جمهور به استان یزد درخصوص بخش دستگردان از قبیل گازرسانی به عشق آباد همراه با طبس،راه پیرحاجات-عشق آباد،دوبانده شدن محور ده محمد -طبس و.....شدند و با شعارهای مصوبات دولت اجرا باید گردد و ارتقاءعشق ابادحق مسلم ماست

 خواستار پیگیری این خواسته بحق و مردمی درخصوص ارتقاء بخش 50 ساله دستگردان به شهرستان عشق آباد به صورت کاملا مصمم و همدل  شدند.امام جمعه عشق آباد هم درخصوص این خواسته های بحق و به جای مردم از مسئولین شهرستان و استان خواست تا دلیل اینهمه تعویق و به تاخیر افتادن موضوعات را هرچه سریعتر بصورت روشن به این مردم عزیز توضیح بدهند.