تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - فوتبال دوستان عشق آبادی به شدت بدنبال برگزاری لیگ فوتیال هستند
فوتبال دوستان عشق آبادی به شدت بدنبال برگزاری لیگ فوتیال هستند

بعد از  پایان یاافتن سیزدهمین دوره مسابقات جام رمضان تیمهای شركت كننده طی یك درخواست رسمی از مسئولین ذیربط درامر ورزش  منطقه درخواست برگزاری لیگ منظم و مستمر فوتسال را درعشق آباد نموده اند.این در حالی است كه با استقبال مسئولین و ورزشكاران و ورزشدوستان درسطح منطقه روبرو شده است و هركس به گونه ای میخواهد این موضوع اجرایی شود.ْ آخرین اطلاعات از روند پیگیری این درخواست این است كه محمد مهدی قاسم زاده مسئول امور ورزش و جوانان بخش دستگردان مكاتباتی را با شهرستان انجام داده و درخواست اعتباری برای این امر نموده است .حال باید منتظر پاسخ این نامه نگاریها شد تا ببینیم چه میشود.....

منتظر باشید