تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - خبر خوش برای ورزش دوستان هودری
خبر خوش برای ورزش دوستان هودری


 
برگرفته از سایت هودر:
در پی قول مساعدت آقای فلاح زاده استاندار محترم در مورد كف پوش كردن سالن چند منظوره هودر، چند روز  پیش آقای توتونچی مسئول تربیت بدنی شهرستان تشریف آوردند و سالن را اندازه گیری  كردند
 تا اقدامات اولیه آن انجام شود.
آیا با راه اندازی سالن جوانان ورزش دوست هودر وقت بیشتری را به ورزش اختصاص خواهند داد؟
آیا با راه اندازی سالن جوانان نسل جدید هودرنیز ورزش را مانند جوانان قدیم كه با اندك امكاناتی در اكثر رشته های ورزشی درخشیده اند ادامه خواهند داد؟
 بعد از سالها شاهد یك تیم مقتدربه نام هودر خواهیم بود یا بازهم بازیكنان خوبمان به تیمهای دیگر خواهند رفت ؟
 

به امید هرچه زودتر انجام شدن كار و مشاهده نتیجه آن