تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - طرح بلوار کشی خیابان 22 بهمن عشق آباد
طرح بلوار کشی خیابان 22 بهمن عشق آباد

طرح بلوار کشی خیابان 22 بهمن عشق آباد که از مدتی قبل شروع شده مراحل پایانی خود را طی میکند.

خیابان 22بهمن  که یکی از شلوغ ترین خیابان های شهر عشق آباد میباشد به علت تردد بالا و حوادث رانندگی زیادی که در این خیابان به وقوع پیوسته ،شهرداری و مسئولین شهر را براین داشت تا با بلوار کشی  این خیابان را دو بانده کرده و این مشکل را تا حدود زیادی بر طرف نمایند.به همین منظور  به علت عرض کم این خیابان شهرداری مجبور شد که ابتدا پیاده روهای این خیابان را کوچک سازی کرده و بعد بتواند این بلوار را احداث کند.البته لازم به یاداوری است که  با تمام این اقدامات وبه علت نداشتن فضای کافی در این بلوار امکان کاشت درخت نخواهدبود و همچنان کمبود فضای سبز در شهر عشق آباد به شدت به چشم می آید.

به هر حال ضمن تشکر از شهرداری به خاطر این پروژه ، امید داریم که شهرداری  با سرعت عمل بیشتری  نسبت به اتمام کامل این پروژه و آسفالت این خیابان اقدام نماید.

منبع : www.hoodar.ir