تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - آخرین شعر موجود در وبلاگ مرحوم عربعلی فغانی با موضوع لیلی و مجنون -حتما بخوانید خیلی جالبه

خرین شعر موجود در وبلاگ مرحوم عربعلی فغانی با موضوع لیلی و مجنون -

یک شبی مجنون نمازش را شکست

بی وضو در کوچه لیلا نشست 


*****  


عشق آن شب مست مستش کرده بود  


فارغ از جام الستش کرده بود  


  ******


 سجده ای زد بر لب درگاه او   


پـُر ز لیلا شد دل پـُر آه او  


  *****


 گفت یا رب از چه خوارم کرده ای  


 بر صلیب عشق...دارم کرده ای  


  *****


جام لیلا را به دستم داده ای  


وندر این بازی شکستم داده ای  


  *****
نشتر عشقش به جانم می زنی  


دردم از لیلاست آنم می زنی  


  *****
 
خسته ام زین عشق، دل خونم مکن  


 من که مجنونم تو مجنونم مکن


  *****
مرد این بازیچه دیگر نیستم


 این تو و لیلای تو ... من نیستم


  *****
 
گفت: ای دیوانه..لیلایت منم


در رگت پنهان و پیدایت منم


  *****


سال ها با جور لیلا ساختی


 من کنارت بودم و نشناختی


  *****


عشق لیلا در دلت انداختم


 صد قمار عشق یک جا باختم


  *****


کردمت آواره ی  صحرا...نشد


گفتم عاقل می شوی...اما نشد


  *****


سوختم در حسرت یک یا رَبت


غیر لیلا ..بر نیامد از لبت 


  *****


 روز و شب او را صدا کردی ولی


 دیدم امشب با منی گفتم بلی


*****  


مطمئن بودم به من سرمیزنی


در حریم خانه ام در میزنی


  *****


حال این لیلا که خوارت کرده بود 


درس عشقش بیقرارت کرده بود  


  *****


 مرد راهش باش تا شاهت کنم 


 صد چو لیلا کشته در راهت کنم